Thi công lắp đặt Robots Xưởng sơn, phụ trợ Nhà máy Vinfast

Năm 2018, Công ty TNHH sản xuất Thương Mại Đức Hợp là nhà thầu của Durr tham gia gói thầu: Thi công lắp đặt Robots xưởng sơn, xưởng phụ trợ của Nhà máy ô tô Vinfast, Công ty đã được nhà thầu Durr, Công ty Vinfast đánh giá cao là đơn vị nhà thầu hoàn thành tốt nhất và đúng tiến độ công việc được giao...

TAGS :

Đức Hợp