Hà Nội muốn phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có thể đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nội địa hoá công nghiệp chế tạo trên địa bàn Thành phố.

 

Công nghiệp phụ trợ

Quan điểm phát triển DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội là thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho DN tham gia vào mạng lưới sản xuất và trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn.

Theo Kế hoạch trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2013-2020, đến cuối năm 2015, Thành phố sẽ có 300 DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và đến năm 2020, con số này sẽ đạt khoảng 700 DN.

Các ngành được Thành phố khuyến khích phát triển là cơ khí chế tạo, thiết bị điện, sản xuất và lắp ráp phương tiện vận tải, điện tử-tin học, công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ khuyến khích các cơ quan triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án gắn với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội và vùng Thủ đô.

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ xây dựng các quy định, trình tự, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vào địa bàn Hà Nội hoạt động và phát triển.

Xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo đúng tiến độ, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các dự án trong khu công nghiệp và kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Theo baodientu.chinhphu.vn